Login Close_top_action
ΕΙΣΟΔΟΣ

Εάν έχετε ήδη εγγραφεί, πληκτρολογήστε το email και τον κωδικό πρόσβασης:

Συνδεθείτε μέσω Login_fb
ΕΙΣΟΔΟΣ
Register Close_top_action
ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ

Θέλετε η γάτα σας να είναι η επόμενη γάτα του μήνα; Εγγραφείτε εδώ και κερδίστε IMPERIAL CARE για έναν ολόκληρο μήνα! Με την εγγραφή σας έχετε τη δυνατότητα να ανεβάζετε κάθε μήνα εικόνες και βίντεο της γάτας σας με μια απλή σύνδεση στον λογαριασμό σας.

*Υποχρεωτικά πεδία
Συνδεθείτε μέσω Login_fb
ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ
Contact Close_top_action
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες ή έχετε περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με τα προϊόντα μας, παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα:

*Υποχρεωτικά πεδία
Συμπληρώστε τα σχόλιά σας παρακάτω:
Επιθυμώ να λαμβάνω νέα σχετικά με τα προϊόντα, τους διαγωνισμούς και τις ειδικές προσφορές.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Pages_banner

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

About_imperial_care_big_logo

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «CAT OF THE MONTH»

 1. H εταιρεία «ΓΕΩ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής καλούμενη «ΓΕΩΕΛΛΑΣ»), διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου (Internet) και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την παρούσα προωθητική ενέργεια με τίτλο «CAT OF THE MONTH», στα πλαίσια προώθησης και προβολής των προϊόντων άμμου υγιεινής «IMPERIAL CARE» της ΓΕΩΕΛΛΑΣ.
   
 2. Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια / διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18o έτος της ηλικίας τους.
   
 3. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της ΓΕΩΕΛΛΑΣ, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού και οι σύζυγοι αυτών, καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.
   
 4. Ο διαγωνισμός θα ξεκινήσει την 1η Απριλίου 2013 (και ώρα Ελλάδος 00:00:01) και θα ολοκληρωθεί την 31η Δεκεμβρίου 2013 (και ώρα Ελλάδος 00:00:00). Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των ως άνω χρονικών ορίων του διαγωνισμού.
   
 5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος. Κάθε επισκέπτης που εγγράφεται στην ιστοσελίδα της ΓΕΩΕΛΛΑΣ www.imperial-care.com ή συνδέεται με την ιστοσελίδα αυτή μέσω του Facebook, δύναται εφόσον το επιθυμεί να ανεβάσει (μεταφορτώσει) στην ιστοσελίδα αρχείο με φωτογραφία ή video γάτας. Το αρχείο με τη φωτογραφία ή το video  δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2ΜΒ. Ο κάθε εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί να υποβάλει μία μόνο φωτογραφία ή ένα video ανά ημερολογιακό μήνα
   
 6. Με τη μεταφόρτωση της φωτογραφίας ή του video της γάτας, ο συμμετέχων στο διαγωνισμό δηλώνει προς της ΓΕΩΕΛΛΑΣ ότι είναι ο ιδιοκτήτης της εικονιζόμενης γάτας ή έχει λάβει τη σχετική άδεια του ιδιοκτήτη και ότι του ανήκουν αποκλειστικά τα πνευματικά δικαιώματα επί της φωτογραφίας ή του video. Περαιτέρω, με την υποβολή της φωτογραφίας ή του video, ο συμμετέχων παραχωρεί προς τη ΓΕΩΕΛΛΑΣ άνευ ανταλλάγματος ανέκκλητη άδεια χρήσης της φωτογραφίας ή του video για τους σκοπούς τόσο της παρούσας προωθητικής ενέργειας όσο και μελλοντικών προωθητικών ενεργειών της ΓΕΩΕΛΛΑΣ.  
   
 7. H ΓΕΩΕΛΛΑΣ διατηρεί τo δικαίωμα να αποκλείσει από την προωθητική ενέργεια οποιονδήποτε συμμετέχοντα εφόσον περιέλθει σε γνώση της ότι αυτός δεν είναι ο ιδιοκτήτης της εικονιζόμενης γάτας ή/και δεν έχει λάβει τη σχετική άδεια του ιδιοκτήτη ή/και δεν του ανήκουν αποκλειστικά τα πνευματικά δικαιώματα επί της φωτογραφίας ή του video που μεταφόρτωσε.
   
 8. Οι φωτογραφίες ή τα video γατών που μεταφορτώνονται στην ιστοσελίδα www.imperial-care.com σύμφωνα με τα ανωτέρω, υπόκεινται σε διαδικασία ψηφοφορίας, η οποία είναι ανοικτή σε όλους τους επισκέπτες της ιστοσελίδας, οι οποίοι θα επιλέγουν τις φωτογραφίες ή τα video που προτιμούν μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Κάθε χρήστης μπορεί να ψηφίσει μία φορά όσες γάτες επιθυμεί, δίνοντας από μία (1) έως πέντε (5) ψήφους σε κάθε φωτογραφία ή video. Το άθροισμα των ψήφων θα ενημερώνεται αυτόματα μόλις ψηφίζει κάποιος επισκέπτης και θα παραμένει ορατό δίπλα σε κάθε φωτογραφία και video καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας προωθητικής ενέργειας.
   
 9. Νικητής/τρια θα είναι η γάτα της οποίας η φωτογραφία  ή το video θα συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων μέχρι το πέρας της τελευταίας ημερολογιακής ημέρας (ώρα Ελλάδος) κάθε ημερολογιακού μήνα. Η νικήτρια γάτα θα ανακηρύσσεται «CAT OF THE MONTH» και ο συμμετέχων που υπέβαλε τη συγκεκριμένη φωτογραφία θα δικαιούται να λάβει άνευ ανταλλάγματος μία συσκευασία δέκα λίτρων του προϊόντος της ΓΕΩΕΛΛΑΣ “Imperial Care Baby Powder” ή  του προϊόντος “Silver Ions”, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της ΓΕΩΕΛΛΑΣ. Σε περίπτωση ισοψηφίας, νικητές θα ανακηρύσσονται και θα λαμβάνουν το ανωτέρω δώρο όλοι όσοι ισοψήφισαν.
   
 10. Το δώρο είναι προσωπικό, δε μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή με άλλα δώρα.
   
 11. Οι νικητές των δώρων θα λαμβάνουν αυτόματα σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση στην ηλεκτρονική δ/νση που δήλωσαν κατά την εγγραφή τους στην ιστοσελίδα www.imperial-care.com ή μέσω του facebook. Η ΓΕΩΕΛΛΑΣ θα επικοινωνεί μαζί τους για τη διαδικασία παραλαβής των δώρων τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η αποστολή των δώρων τους θα γίνεται στη δ/νση αλληλογραφίας που δήλωσαν κατά την εγγραφή τους στην  ιστοσελίδα www.imperial-care.com.  Σε περίπτωση που τα δώρα δεν καταστεί εφικτό να αποσταλούν στους δικαιούχους έως και την 31η Ιανουαρίου 2014 για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της ΓΕΩΕΛΛΑΣ, θα χάνουν αυτομάτως και οριστικά το δικαίωμα τους επ' αυτού και η ΓΕΩΕΛΛΑΣ απαλλάσσεται από κάθε σχετική ευθύνη, διατηρεί δε το δικαίωμα να προβεί είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων δώρων είτε στην διάθεση τους με οποιαδήποτε διαδικασία ή και ελεύθερα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.
   
 12. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το διαγωνισμό, οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς με την ειδική τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας της ΓΕΩΕΛΛΑΣ στο τηλ. 210 9485 830.
   
 13. Η ΓΕΩΕΛΛΑΣ διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίσης της, να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια της παρούσας προωθητικής ενέργειας, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα με άλλα ίσης αξίας κατά τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, καθώς και να μεταβάλλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσει την προωθητική ενέργεια με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα www.imperial-care.com. Η ΓΕΩΕΛΛΑΣ διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στο διαγωνισμό, μεταξύ άλλων, σε περίπτωση που οι φωτογραφίες ή τα video που μεταφόρτωσαν προσβάλλουν την εικόνα των διοργανωτριών ή τα κρατούντα ήθη και έθιμα κ.λ.π. Οι νικητές οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας και της αποστολής των δώρων κάθε υποχρέωση ή ευθύνη της ΓΕΩΕΛΛΑΣ έναντι των συμμετασχόντων παύει να υφίσταται.
   
 14. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της ΓΕΩΕΛΛΑΣ και των προϊόντων της.
   
 15. Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η ΓΕΩΕΛΛΑΣ δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, η ΓΕΩΕΛΛΑΣ δεν ευθύνεται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.
   
 16. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά από την ΓΕΩΕΛΛΑΣ για το σκοπό της παρούσας προωθητικής ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 όπως ισχύει, καθώς και για άλλους προωθητικούς σκοπούς δηλαδή για ενέργειες marketing. Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για τη λήψη ενημέρωσης για νέες προωθητικές ενέργειες μέσω email ή SMS από τη ΓΕΩΕΛΛΑΣ, στα προσωπικά στοιχεία τα οποία έχουν υποβάλλει κατά τη συμμετοχή τους. Κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από το ως άνω αρχείο μετά τη λήξη της παρούσας προωθητικής ενέργειας, αποστέλλοντας σχετική δήλωση στη διεύθυνση Πεντέλης 8Α, 175 64 Π. Φάληρο, ή επικοινωνώντας με τον τηλεφωνικό αριθμό 210 9485 830.
   
 17. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στις διοργανώτριες εταιρίες για την προβολή του διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET. Έτσι, οι διοργανώτριες εταιρίες επιφυλάσσουν για τον εαυτό τους το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και δημοσιεύσουν για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή των δώρων για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς.
   
 18. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της ΓΕΩΕΛΛΑΣ και των προστηθέντων της.
   
 19. Οι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.imperial-care.com.
   
 20. H παρούσα προωθητική ενέργεια διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από την προωθητική ενέργεια που αποτελεί αντικείμενο του παρόντος αρμόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.